Jul 19, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ (13)

พิธีมอบทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ได้รับทุน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

กำหนดเลือกตั้งประธานนักศึกษา 2559

กำหนดการรับสมัคร คัดเลือกประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด ::: ใบสมัครคัดเลือกประธานนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปี 2559 รอบทั่วไป มาแล้วค่ะ
สมัครผ่านออนไลน์ 21 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2559
สมัครด้วยตนเอง 21 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (เข้าปีการศึกษา 2556) ครั้งที่ 2

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และนำไปใช้ในการสื่อสารตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษา และสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 นั้น จึงกำหนดให้มีการทดสอบด้านการฟัง ในวันที่ 5 มีนาคม 2559 วันที่ 6 มีนาคม 2559 และวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ดังนี้

 
 
กำหนดสอบกลางภาค
 
ภาคเรียนที่ 2 /2558
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559

กำหนดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มาแล้วนะค่ะ มีเพื่อนบอกเพื่อน มีน้องบอกน้อง ให้มาสมัครกันเยอะๆ ค่ะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหลากหลายสาขาวิชา ให้เลือกเรียนค่ะ 
ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2558
16 พ.ย. ถึง 18 ธ.ค.58 สมัครผ่านครูแนะแนว และสมัครออนไลน์ได้ที่http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.osp
16 พ.ย. ถึง 29 ธ.ค.58 สมัครด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น

อธิการบดี ผู้บริหาร พบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

กำหนดการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร


วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
...เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรมหาวิทยาลัย พระสงฆ์ 89 รูป (สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)นักศึกษาชุดเสื้อเฉลิมพระเกียรติ"คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" 
...เวลา 16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแถวบริเวณถนนข้างพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
...เวลา 16.40 น. คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
... เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
... ประธานในพิธีเดินทางมาถึง (วงโยธวาทิต สาขาดนตรีศึกษา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
º ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
º นายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวรายงาน
º ประธานเจิมมงคล นายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสโมสรทุกคณะ
º อธิการบดีมอบตราพระราชลัญจกรให้นายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสโมสรทุกคณะ
º นายกองค์การบริหารนักศึกษาและประธานสโมสรทุกคณะอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเข้าสู่ขบวน 
(นักศึกษาถวายบังคบพร้อมกัน)
º นักศึกษาร้องเพลงอาศิรวาทราชภัฏ
º ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรไปจนถึงขบวนคณะวิทยาการจัดการ (หน้าอาคาร 18)
เวลา 18.00 น. เคารพธงชาติ
เวลา 18.30 น. ขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเคลื่อนเข้าสู่สนาม เพื่อประดิษฐานหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ (บนเวที)
º ประธานถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยธูปเทียนแพหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์
º ประธานกล่าวถวายราชสดุดี
º สรรเสริญพระบารมี
º นายกองค์การบริหารนักศึกษา นำนักศึกษาทั้งหมดถวายบังคมพร้อมกัน
º ประธานและคณาจารย์มอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรให้แก่นักศึกษาใหม่
º ประธานกล่าวให้โอวาท
º นายกองค์การบริหารนักศึกษา นำนักศึกษาทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน
º การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
º คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพรและนักศึกษาร่วมร้องเพลง
ºราชพฤกษ์ใจดวงใจ
ºมาร์ช มรภ.บุรีรัมย์
º ราชภัฏสดุดี
º สดุดีมหาราชา
º การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ
º ผู้นำนักศึกษา ผู้นำเชียร์ ล้อมวงบูมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
... เวลา 21.30 น. เสร็จพิธี