Jul 19, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอผลงาน

อ่าน 2371 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอผลงาน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้นำเสนอผลงาน และประสบการณ์ ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระหว่างเรียน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา จากสถานประกอบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง ให้กับคณาจารย์ในสาขาวิชา ได้รับฟังและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการณ์ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและสมัครต่อไปได้

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที