Jul 19, 2018 Last Updated 7:52 AM, Mar 23, 2558

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2558 เชียงใหม่-ลำปาง

อ่าน 336 เวลา
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2558 เชียงใหม่-ลำปาง

เมื่อวันที่ 7-10 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการณ์ ที่นักศึกษาได้เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในจังหวัด เชียงใหม่ และลำปาง เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และประเมินคุณสมบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก สถานประกอบการณ์